10560405_1474002459506294_8877475445436175541_o.jpg

Libellen in Drielanden

FotoGroeneGlazenmakerDe Groene glazenmaker is een streng beschermde libellensoort die voorkomt in Drielanden. De Groene glazenmaker legt zijn eitjes alleen in de plant Krabbenscheer. Dit is een plant die in het water groeit. De bladeren die boven het water uitsteken hebben scherpe tandjes. Deze tandjes dienen als bescherming voor de eitjes en larven van de Groene glazenmaker.

Krabbenscheer is op verschillende plekken in de buurt te vinden. Bijvoorbeeld bij het water in het noordwesten van de wijk (bij het helofytenfilter) en in het water tussen Zonland en Waterland. Maar ook aan de oostkant achter de huizen van Zonland is krabbenscheer te vinden. Een aantal jaar geleden zijn hier de oevers verflauwd (minder steil gemaakt). Hierbij is veel krabbenscheer verwijderd. Bij de monitoring in 2014 leek het erop dat dit zich heeft kunnen herstellen. Wel was er toen minder krabbenscheer dan er in 2009 was.

Er komen ook veel andere libellensoorten in Drielanden voor. Over het algemeen is het voor libellen belangrijk dat het water helder is en dat er een goede vegetatie is rondom het water. Libellen leggen hun eitjes namelijk in planten in het water. Als het eitje uitkomt wordt het eerst een larve. Pas als de larve klaar is om libel te worden klimt hij uit het water. Hij laat dan zijn libellenhuidje achter op de plant. Vaak is het diertje langer een larve dan een vliegende libel.

Voor helder water en een goede vegetatie is het het beste als de oever niet te steil is en er zo weinig mogelijk afval in het water terecht komt. Het gaat dan om menselijk afval, maar ook takken en bladeren. Verder is het belangrijk dat er niet te veel mest (voedingsstoffen) in en rond het water voorkomt. Met veel voedingsstoffen gaan een aantal snelgroeiende planten overheersen en wordt de vegetatie minder gevarieerd.