10382018_1474001576173049_783143641738805758_o.jpg

Online vergadering in april 2021 over de GERRIT KROLBRUG

Er waren 9 van de 12 uitgenodigde bewonersorganisaties vertegenwoordigd op de online bijeenkomst op 19 april 2021. Tijdens het overleg werden veel kritische vragen gesteld.

De vragen werden of meteen beantwoord of een en ander wordt nog uitgezocht en dan krijgen we het antwoord later. Het Gerrit Krolbrug-comité wordt binnenkort betrokken bij nader overleg over de schetsen van de bewonersvariant. De tekeningen die kortgeleden aan de gemeenteraad gepresenteerd zijn waren dus nog niet compleet, de Bewonersvariant was nog niet uitgewerkt, maar dat was ook zo afgesproken. Met het GerritKrolBurg Comité wordt dus nog verder overlegd om de Bewonersvariant — een brug op de huidige hoogte, 16 meter breed, fietsers van autoverkeer gescheiden, met één loopbrug — beter uit te werken. Want dan is het pas mogelijk om een keuze te maken tussen de varianten.

Vermeldenswaardig wat er vanuit het rijk en de gemeente is meegedeeld.

  • De inrichting van de brug volgt de inrichting van de Korreweg. Volgens wethouder Broeksma, die ook online was aangeschoven, is het besluit dat de Korreweg tussen de Oosterhamriklaan en de Ulgersmaweg een fietsstraat wordt al genomen. Op een fietsstraat delen fietsers en automobilisten dezelfde ruimte, de maximumsnelheid wordt dan 30 km/uur. Maar de Fietsstraat Korreweg maakt ook deel uit van de Mobiliteitsvisie die in de inspraak is gegaan. Dus kennelijk toch nog geen definitief besluit?
  • Eén loopbrug is voor de scheepvaart onveilig, er moeten twee loopbruggen komen, met doorvaarthoogte 9,2 meter. (Of er komt geen loopbrug.) Nu de brug is kapotgevaren kan het zijn dat het ministerie nog verder opschuift naar veiligheid voor de scheepvaart. 
  • Er werd nogmaals erkend dat van de in de Richtlijn Vaarwegen kan worden afgeweken, maar dat daarvoor alle in het geding zijnde belangen goed moesten worden afgewogen. Omdat ik de indruk kreeg dat de lage brug enkel als een kwestie van comfort voor fietsers werd gezien heb ik ingebracht dat het volgens mij ook een kwestie van veiligheid is. Omdat fietsers in de buurt van de nieuwe flat van Lefier met dicht bij de brug een woontoren van 12 woonlagen te maken krijgen met windhinder, en misschien daardoor voor de autos geblazen kunnen worden. Toegezegd werd dat hier berekeningen voor zouden worden gemaakt.
  • Ook voor andere kwesties - zoals het aantal brugopeningen - zou het handig zijn om de achterliggende cijfers te kunnen krijgen en bespreken. Het aantal brugopeningen kan in de nabije toekomst hoger worden want volgens Groningen Seaports wordt dan bio-kerosine geproduceerd en dat moet per schip richting Schiphol vervoerd worden en de grondstoffen voor de bio-kerosine worden ook over dit kanaal vervoerd.
  • Er is een sterke voorkeur voor een tafelbrug, omdat men bij een hefbrug vier brede pilaren moet bouwen waarin de katrollen zitten, en die zouden het uitzicht voor de omwonenden verstoren.
  • De brug moet, als ze geopend moet worden, helemaal omhoog, ook al hoeft er maar een laag schip door. Dat is geregeld in een wet, waar niet van af geweken kan worden. Uitgaande van een doorvaarthoogte van 4,5 meter zal een brugopening ongeveer net zolang duren als nu bij de oude brug. Bij een lagere doorvaarthoogte - zoals de Bewonersvariant - duurt het dan dus iets langer.
  • Vanuit de Antillenstraat komt er een weg van 4,5 meter breedte, ook voor autoverkeer. Er komt bij het kruispunt Oosterhamriklaan-Korreweg een rotonde. Aan de ommelander zijde, bij de Ulgersmaweg, komt ook een rotonde.