10560405_1474002459506294_8877475445436175541_o.jpg

Duurzaam warmtenet voor Lewenborg serieus en haalbaar alternatief

Op 6 september heeft GroeneWarmte de onderzoeksresultaten voor een duurzaam en betaalbare warmtevoorziening van de wijk Lewenborg gepresenteerd. Wethouder Philip Broeksma van o.a. Energietransitie kreeg het rapport van de voorzitter van Lewenborg Energie overhandigd. Wanneer het plan om warm water van waterstoffabrieken, datacenters en andere bedrijven uit de Eemshaven via een leiding naar Groningen te transporteren doorgaat, is een warmtenet voor de bewoners van heel Lewenborg haalbaar en betaalbaar. Wanneer we alleen de bronnen in en rond de wijk gebruiken, zoals oppervlaktewater, is dat voor sommige delen van de wijk ook beter betaalbaar dan met de aardgasprijs van afgelopen winter. Dit geldt dan vooral voor het centrum van de wijk. Bij een warmtenet wordt bijvoorbeeld het oppervlaktewater middels een collectieve warmtepomp op duurzame stroom en opslag met de juiste temperatuur aan woningen en gebouwen geleverd.

De vereniging Lewenborg Energie wil zich Inzetten om dit verder met GroeneWarmte uit te werken en hier de aandacht op te vestigen. De leden willen met de bewoners in gesprek, want alternatieven voor gas zijn interessant, mits we kunnen kiezen voor een energievoorziening waar de wijk en de bewoners zelf zeggenschap over hebben. Wethouder Broeksma zegde toe om Lewenborg te steunen om in 2030 helemaal duurzaam en beter betaalbare warmte voor de wijk mogelijk te maken.
Het rapport “Haalbaarheidsstudie Duurzame Warmte Lewenborg” is vanaf 6 september te downloaden vanaf de site van Lewenborg Energie: https://www.lewenborgenergie.nl.

LewenborgEnergie