10465432_1474002442839629_2271100352017913803_o.jpg

Lewenborg Energie presenteert 6 puntenplan

Vereniging Lewenborg Energie, een bewonersinitiatief dat zich inzet voor duurzame energie in de wijk, heeft op 30 maart een 6-punten plan aangenomen. Het geeft antwoord op de vraag hoe Lewenborg binnen 10 jaar duurzaam warm en klimaatneutraal kan worden. Het plan omvat zowel bespaarmaatregelen, collectieve isolatieacties, als een lokaal warmtenet voor het centrum van de wijk. De komende tijd gebruikt de vereniging om samen met bewoners, gemeente, woningcorporaties om concrete stappen te zetten.

Idee in grote lijnen – een 6 punten plan

Sjak Rijploeg, voorzitter van Lewenborg Energie: “De gemeente Groningen komt binnenkort met een plan voor Lewenborg om van het aardgas af te gaan. Wij geven in onderstaande alvast onze insteek. We hebben haast: elke kuub gas die we nu niet verbranden is voor het klimaat en voor de beurs van de mensen in de wijk van groot belang. Maar we willen het wel zo aanpakken dat het voor iedereen betaalbaar blijft en dat we dan ook van ieder kunnen vragen om mee te doen. Lewenborg is immers een prachtige wijk en we willen het nog mooier en schoner maken. Dus we moeten we op zoek naar een aanpak die de wijk in de komende jaren geheel van het gas kan halen. En daarbij is het van belang om een duurzame keuze te maken. Dat is alleen haalbaar wanneer iedereen mee kan doen en mee kan komen. De inspanningen moeten daar nu op gericht worden.”

I Duurzame warmte voor alle huishoudens in Lewenborg. Er komt een moment dat de toevoer van aardgas naar de wijk zal stoppen. Enexis en de Gemeente zetten daarop in. Dat zal naar verwachting in 2035 zijn, mogelijk al in 2030.

II Keuze beste vorm duurzame warmtevoorziening per buurt, straat, blok en VvE. De gemeente neemt hierin de regie

III Uitwerken plannen warmtenet centrum Lewenborg. Haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat combinatie van warmte uit oppervlaktewater + opslag warmte haalbaar is

IV Voorlichtingsbijeenkomsten per straat/woonerf voor verantwoorde keuze warmteoptie

V Gezamenlijke inkoop besparing en verduurzamingsmaatregelen i.s.m. Duurzaam Groningen (Gemeente Groningen)

VI Voorlichtingsbijeenkomsten en kookcursussen inductie i.s.m. Het Dok

Energiecoaches en isoleren

Ook in onze wijk laten de klimaatproblemen zich voelen. Veel huishoudens en kleine en middelgrote bedrijven ondervinden problemen met de torenhoge energieprijzen. De meesten realiseren zich dat de prijzen van aardgas en vaak ook van elektriciteit nooit meer zo laag zullen zijn als voorheen. De eenvoudige maatregelen zoals tochtstrippen, radiatorfolie, deurdrangers e.d. zullen we vóór 2025 gerealiseerd moeten hebben. De gemeente heeft gratis energiecoaches die daarbij kunnen adviseren (maak een afspraak  via www.duurzaamgroningen.nl  )

Tegelijkertijd vraagt de overstap naar duurzame warmte om een wervend perspectief, waarmee we niet vrijblijvend aan de slag kunnen. We zullen de komende jaren vol moeten inzetten op het isoleren van alle gebouwen in de wijk, zodat de duurzame verwarming mogelijk wordt. Soms kan isolatie vooraf nodig zijn, soms is het al voldoende op orde en soms is het slimmer om het gelijktijdig met een nieuwe verwarmingsinstallatie aan te pakken.

Om te komen tot een duidelijke aanpak met duurzame keuzes die haalbaar en betaalbaar zijn voor de inwoners van Lewenborg is het belangrijk om samen op te trekken. Daarom gaat de vereniging in gesprek over het 6 puntenplan. Zowel met bewoners als met gemeente, woningcorporaties, bedrijven, VvE’s en netbeheerder.  

Meer weten over het 6 punten plan kijk dan op www.lewenborgenergie.nl. Heb je vragen, wil je meepraten of wil je je bij ons aansluiten en lid worden van de vereniging? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .